Pôvod mien

Chceš sa dozvedieť, aký je pôvod tvojho krstného mena? Zaujíma ťa jeho význam? Alebo sa chceš dozvedieť etymológiu iných mien? Získaš ich jednoducho, zadaním mena do políčka (nezabudni používať diakritiku), alebo si ho vyhľadáš v zozname. (zdroj: www.fodor.sk)

 Pôvod mena Adelína

ž. z nem. mena Adeline (od Adelheid)

Pôvod mena Alina

ž. dom. podoba nem. mena Adeline (z Adelheid) alebo mena Albína, dom. Aľa

Pôvod mena Angelína

ž. z tal. alebo franc. Angelina Angela

Pôvod mena Apolinár

m. - Apolinára ž. z lat. Apollinarius Apolónov, patriaci bohu Apolónovi

Pôvod mena Balbína

ž. nejasné, asi z nem. Baldwin (stnem. bald + wini) smelý, odvážny priateľ

Pôvod mena Darina

ž. pôv. slovan. dom. podoba mena Dária, dom. Dara

Pôvod mena Delfína

ž. z gréc. delphis, delphínos, lat. delphinus delfský, z Delf (v Delfách bola slávna Apolónova veštiareň) alebo delfín, ryba zasvätená bohu Apolónovi, dom. Dela

Pôvod mena Despína

ž. z lat. (asi spina tŕň, prenes. starosti), t.j. bezstarostná

Pôvod mena Edina

ž. nejasné, asi z dom. podoby mena Edita

Pôvod mena Eufrozína

ž. z gréc. Euphrosyné veselá, dobrá, priateľská, maď. Fruzsina (Fružina), dom. Zina

Pôvod mena Evelína

ž. z angl. Eveline (kelt. Eiblin radosť, svetlo) alebo z franc. Aveline lesný orech

Pôvod mena Ferdinand

m. - Ferdinanda ž. nem. meno (zo stnem. fridu + nand) smelý ochranca, maď. Nándor, dom. Ferdo, Ferdiš, Nando

Pôvod mena Florína

ž. z angl. podoby mena Florine Floriána

Pôvod mena Galina

ž. rus. meno z lat. gallina sliepka (gallus kohút) alebo z gréc. galéné pokoj bezvetrie, rus. Galina, ukr., poľ. Halina, dom. Gala, Gaľa

Pôvod mena Georgína

ž. z nem. Georgine (od Georg Juraj), franc. Géorgine, čes. Jiřina, poľ. Jerzyna (Ježyna), podľa názvu kvetiny georgína vzniklo z jeho lat. termínu (Dahlia) meno Dália

Pôvod mena Gustína

ž. z dom. podoby mena Augustína alebo žen. od Gustáv, dom. Gusta

Pôvod mena Halina

ž. poľ. a ukr. podoba rus. mena Galina, dom. Hala, Haľa

Pôvod mena Herina

ž. nejasné, azda z nejakej dom. podoby mena Hermína

Pôvod mena Ina

ž. pôv. dom. podoba mien zakončených na -ina (Katarína, Karolína), rus. Ina, nem. Ina, Ine

Pôvod mena Irina

ž. rus. podoba mena Irena

Pôvod mena Jazmína

ž. z perz. yásam jazmín

Pôvod mena Jurina

ž. variant mena Juraja (Georgína)

Pôvod mena Kalina

ž. rus. meno podľa názvu kríka (kalina) s voňavým kvetom

Pôvod mena Karina

ž. zo švéd. Karin, dom. podoby mena Katarína, alebo z tal. Carina (Karina) pekná, milá, staršia podoba Karin

Pôvod mena Katarína

ž. z gréc. katharos čistý, mravný, gréc. Aikateriné vždy čistá, blízky pôv. význam majú mená Čistomil, Čistoslav, čes. Kateřina, rus. Jekaterina, špan. Catalina, maď. Katalin, švéd. Katarin, Karin, angl. dom. Kathy, Kitty, dom. Kata, Katina, Katuľa

Pôvod mena Korina

ž. z lat. Corina (meno Ovídiovej milenky), to z gréc. koré dievčina

Pôvod mena Malvína

ž. z nem. Malwine (stnem. mahal + wini) priateľ práva, blízke sú mená Pravoslav, Justus, rus. Maľvina, maď. Malvin, dom. Malva, Malka

Pôvod mena Marína

ž. pôv. dom. podoba mena Mária alebo z lat. marina morská, blízke je meno Pelagia

Pôvod mena Meluzína

ž. nejasné, podľa mena bájnej víly, franc. Mélusine

Pôvod mena Mezalína

ž. nejasné

Pôvod mena Milina

ž. - Milín m. sloven. mená utvorené z príd. mena milý

Pôvod mena Nina

ž. rus. meno asi z gréc. Ninos (pôv. názov mesta Ninive) alebo z dom. podôb mien zakončených na -nina (tal. Giovannina)

Pôvod mena Pribina

m. slovan. meno so základu by (pribývať pribúdať) alebo z Prvina prvý sen

Pôvod mena Regína

ž. z lat. regina kráľovná

Pôvod mena Rinaldo

m. pôv. tal. podoba mena Rainold (nem. Reinold, Reinhold), lat. Reginaldus, tal. Reginaldo, Rinaldo, dom. Rindo

Pôvod mena Rozína

ž. z nem. alebo tal. dom. podoby (Rosina) mena Rozália, maď. Rozina, franc., nem. Rosine (Rozin)

Pôvod mena Sabína

ž. z lat. Sabina pochádzajúca zo starotal. kmeňa Sabínov, dom. Saba

Pôvod mena Zina

ž. pôv. dom. podoba mien Eufrozína, Rozína, Zinajda

Pôvod mena Zinajda

ž. rus. meno z gréc. Zénais, Zenaidos božský potomok, teda božská (od Zeus, Zénos)

Pôvod mena Žakelína

ž. pôv. franc. žen. podoba mena Jakub, (Jacques, žen. Jacueline (Žak, Žaklin)

Prihlásenie

Prihlásenie

Registrácia         Mám otázku
registrovaných používateľov: